Závodní formát MotoSkate Czech Cup 2021

1      Kategorie

1.1      Open

Muži ve věku od 16 let, účastnící se závodů na upravených, doma vyrobených, standardně v prodeji nedostupných skatech poháněných elektromotorem.

1.2      Stock 100

 

Muži ve věku od 16 let, účastnící se závodů na neupravených, běžně na trhu dostupných skatech poháněných elektromotorem. Maximální povolený. vnější průměr ráfků skatu je 100mm

1.3      Stock 100 +

Muži ve věku od 16 let, účastnící se závodů na neupravených, běžně na trhu dostupných skatech poháněných elektromotorem. Minimální povolený. vnější průměr ráfků skatu je 100mm a maximální povolený vnější průměr je 160mm.

1.4      Women

Ženy ve věku od 16 let, účastnící se závodů na jakýchkoliv motorových skatech poháněných elektromotorem.

1.5      Junior

Děti od 10 do 15 let, účastnící se závodů na jakýchkoliv motorových skatech poháněných elektromotorem.

2      Sekce víkendu

2.1      On-line registrace

On-line registraci je povinen vyplnit každý účastník, který se plánuje účastnit závodu, aby mu mohla být účtována nižší cena startovného kvůli plánování kapacit organizátora.

2.2      Registrace v místě závodu

Registraci v místě závodu provádí každý účastník, který se hodlá účastnit závodu. Během registrace musí prokázat svou totožnost, podepsat souhlas s účastí na závodech a uhradit startovné.

Každému jezdci je doporučeno uzavření úrazového pojištění.

2.3      Technická přejímka

Každý účastník, který prošel Registrací v místě závodu, je povinen podstoupit technickou přejímku, kterou prochází skateboard a vybavení závodníka (viz níže).

On-line registrace probíhá na základě instrukcí zaslaných před konáním závodu.

2.4      Free Practice (FP)

Volný trénink pro každou třídu. Délka 10 minut. Jede se podle ve skupinách podle rozlosování (viz níže). Volný trénink není měřený a jeho průběh nemá žádný vliv na průběh výsledků.

2.5      Qualifying (QP)

Měřený trénink jehož výsledky jsou podkladem pro rozlosování do heatů (viz níže). Qualifying jede každá skupina a musí se jí účastnit každý závodník.

2.6      Heats

Heat je závodní rozjížďka s hromadným startem ve skupině, jejíž složení je vygenerováno na základě výsledků kvalifikace. Finální pořadí heatů napříč skupinami je podkladem pro postup do finále.

2.7      Finals

Finále se účastní 9 nejlepších závodníků na základě výsledků z Heats.

2.8      Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků a pódiový ceremoniál se týká tří nejlepších závodníků každé kategorie. Každý závodník má právo na trofej a vyhlášení na stupně vítězů dle kategorie, ve které závodil.

3      Formát závodu

3.1      Obecný popis závodního formátu

Závodní formát se skládá z volných tréninků, kvalifikace, heatů a finále. Všech částí závodu jsou povinni se účastnit všichni závodníci, kteří jsou přihlášeni a rozlosování do příslušné kategorie a skupiny. Kvalifikace se jede na čas a každý závodník má dvě ostrá kola pro dosažení svého nejrychlejšího času. Podle výsledků z kvalifikace jsou jezdci rozřazeni do heatů, kde startují ze startovního roštu podle výsledků kvalifikace. Každý heat začíná hromadným startem na světla. Výsledky po třech heatech se sčítají a prvních devět závodníků, co dosáhli nejvíce bodů, postupují přímo do finále. Finále se startuje hromadným startem na světla. Nejlepší tři z finálové jízdy jsou pak vyhlášeni na finálovém ceremoniálu.

3.2      Rozdělení do skupin

Závodníci jsou podle příchodu na registraci rozděleni do skupin tak, aby v každé skupině bylo maximálně devět závodníků. Při dosažení počtu devět v jedné skupině se startovní pole rozrůstá o další skupinu v dané kategorii. Maximální propustnost závodníků v jedné kategorii je 27. Pokud je v dané kategorii přihlášeno více závodníků, všichni závodníci prochází FP a QP, do heatů pak ale postoupí jen počet odpovídající maximální propustnosti, tedy 27 závodníků.

3.3      Free practices (FP)

Volný trénink pro každou třídu. Délka 10 minut. Jede se podle ve skupinách podle rozlosování (viz níže). Volný trénink není měřený a jeho průběh nemá žádný vliv na průběh výsledků.

3.4      Qualifying (QP)

Kvalifikační jízdy probíhají ve dvojicích. Podle přihlášení do závodu jedou jezdci ve dvojicích, do tratě však vstupují jednotlivě. Každý jezdec má dvě kvalifikační kola, aby zajel své nejrychlejší kolo.

Na základě signalizace zelenou vlajkou smí jezdec vjet do tratě, aby započal své první kvalifikační kolo. Od průjezdu prostorem startu a cíle začíná běžet čas. Druhý jezdec se mezitím připravuje pro započetí svého kvalifikačního kola. Jakmile druhý jezdec vidí signalizaci zelenou vlajkou (první jezdec je zhruba v půlce tratě), může započít své první kvalifikační kolo. Tímto způsobem mají oba jezdci dvě kvalifikační kola na to, aby zajeli svá maxima.

V případě, že první nebo druhý jezdec kvůli pádu ohrozí volnou trať svého soupeře, je poškozenému jezdci uděleno jedno kvalifikační kolo navíc. Pokud jezdec své kvalifikační kolo zmaří vlastní jezdeckou chybou a pádem, další kvalifikační kolo mu nenáleží. Kvalifikace je pro oba jezdce ukončena šachovnicovou vlajkou.

Ihned po dojetí druhého jezdce prvního páru se pro svou kvalifikaci chystá druhý pár.

3.5      Výsledky kvalifikace

Nejlépe hodnocen je ten závodník, který korektně projede ohlášenou trať v co nejkratším čase na jedno kolo. Podle dosažených časů jsou formovány výsledky kvalifikace. Na základě výsledků kvalifikace jsou následně jezdi rozděleni do heatů dle následujícího klíče. V případě 3 skupin.

 

 1. Jezdec – A1
 2. Jezdec – B1
 3. Jezdec – C1
 4. Jezdec – A2
 5. Jezdec – B2
 6. Jezdec – C2
 7. Jezdec – A3
 8. Jezdec – B3
 9. Jezdec – C3

Atd….až 27. Jezdec

3.6      Rozlišovací kraťasy

Před vstupem do heatů obrží každý závodník rozlišovací kraťasy s číslem 1-9 (v případě devítičlenné skupiny), které slouží jako podklad pro registraci pořadí jednotlivých průjezdů. Tyto kraťasy zabezpečuje organizátor a každý jezdec je povinen tyto kraťasy po závodě vrátit. Každý jezdec je povinen tyto kraťasy mít na sobě podle rozpisu během heatů a finále.

3.7      Klíč rozdělení jezdců do finále

Na základě následujícího klíče jsou jezdci rozdělení do heatů číslo 2 a 3.

 

V Případě tří skupin.

 

HEAT 1

HEAT 2

HEAT 3

RIDER

GRP A

GRP B

GPR C

RIDER

GRP A

GRP B

GPR C

RIDER

GRP A

GRP B

GPR C

1

A1

B1

C1

1

A1

B1

C1

1

A1

B1

C1

2

A2

B2

C2

2

C2

A2

B2

2

B2

C2

A2

3

A3

B3

C3

3

B3

C3

A3

3

C3

A3

B3

4

A4

B4

C4

4

A4

B4

C4

4

A4

B4

C4

5

A5

B5

C5

5

C5

A5

B5

5

B5

C5

A5

6

A6

B6

C6

6

B6

C6

A6

6

C6

A6

B6

7

A7

B7

C7

7

A7

B7

C7

7

A7

B7

C7

8

A8

B8

C8

8

C8

A8

B8

8

B8

C8

A8

9

A9

B9

C9

9

B9

C9

A9

9

C9

A9

B9

 

V případě dvou skupin

 

HEAT 1

HEAT 2

HEAT 3

RIDER

GRP A

GRP B

RIDER

GRP A

GRP B

RIDER

GRP A

GRP B

1

A1

B1

1

A1

B1

1

A1

B1

2

A2

B2

2

B2

A2

2

A2

B2

3

A3

B3

3

A3

B3

3

B3

A3

4

A4

B4

4

B4

A4

4

B4

A4

5

A5

B5

5

A5

B5

5

A5

B5

6

A6

B6

6

B6

A6

6

A6

B6

7

A7

B7

7

A7

B7

7

B7

A7

8

A8

B8

8

B8

A8

8

B8

A8

9

A9

B9

9

A9

B9

9

A9

B9

 

3.8      Stanovení pořadí postupu do finále

Do finále postupuje prvních devět jezdců s nejvyšším dosaženým počtem bodů. Podle postupových pozic se jezdci řadí na startovní rošt pro start finále – celkový vítěz heatů startuje z pozice č. 1, druhý z heatů z pozice č.2. V případě, že po sečtení bodů heatů mají dva jezdci stejný počet bodů, jezdec s lepším kvalifikačním časem má přednost. To platí také v případě, kdy se dva jezdci se stejným počtem bodů dělí o postup do finále. V takovém případě postoupí ten, který má lepší kvalifikační čas.

3.9      Finále

Ve finále startuje 9 nejlepších závodníků z pořadí heatů. O celkovém vítězi závodu rozhoduje pouze pořadí ve finále.

4      BODOVÁNÍ

4.1      Heaty

 1. místo; 16 bodů
 2. místo; 12 bodů
 3. místo; 9 bodů
 4. místo; 7 bodů
 5. místo; 5 bodů
 6. místo; 4 body
 7. místo; 3 body
 8. místo; 2 body
 9. místo; 1 bod

4.2      Finále

1.místo; 48 bodů

 1. místo; 36 bodů
 2. místo; 27 bodů
 3. místo; 21 bodů
 4. místo; 15 bodů
 5. místo; 12 bodů
 6. místo; 9 bodů
 7. místo; 6 bodů
 8. místo; 3 body

 

4.3      Celkové výsledky

Závodníci jsou ohodnoceni body za heaty a finále. Do celkových výsledků, které jsou započítány do hodnocení šampionátu je započítána suma heatů a finále z každého závodu. Pro stanovení pořadí pro jednotlivý závod se počítá pouze umístění a body získané ve finále.

5      Vlajková signalizace

Závodníci jsou povinni respektovat vlajkovou signalizaci vlajkového maršála. V závodech MotoSkate jsou rozeznávány tyto vlajky:

 

a) Šachovnicová

Ukončuje danou sekci. Po odmávnutí šachovnice končí sekce a jezdci jsou povinni se vrátit zpět do prostoru pro závodníky.

b) Zelená

Zelená vlajka znamená pokyn „volno“ – trať je bezpečná pro jízdu. Při signalizaci zelenou vlajkou v kvalifikaci to znamená, že se jezdec může vydat do trati pro svá kvalifikační kola.

c) Červená

Červená vlajka okamžitě ukončuje každou ze sekcí v případě pádu, zranění či jiného přerušení.

d) Bílá

Bílá vlajka značí, že jezdci vjíždí do posledního kola dané sekce.

e) Modrá

Modrá vlajka signalizuje jezdci, který je o kolo zpět nebo je v pozici, kdy by mohl brzdit jezdce, který je aktuálně před ním, aby jej bezpečně pustil před sebe.

6      Číselná signalizace

Vlajkový maršál současne s vlajkami signalizuje jezdům také zbývající počet kol prostřednictvím číslic umístěných v prostoru startu a cíle.

7      Startovní procedura

Jezdci se řadí na start podle výsledků kvalifikace/heatů na místo určené ke startu každého jezdce umístěného na dané pozici. Ve chvíli, kdy jsou všichni připraveni ke startu, maršál zvedá zelenou vlajku. Po stažení zelené vlajky zapíná semafor, na kterém se postupně rozsvěcí tři červená světla. Jakmile světla zhasnou, je odstartováno.

V případě, že se v mezidobí mezi stáhnutím zelené vlajky a odstartování závodu objeví u některého ze závodníků technický problém, takový jezdec je povinen zvednout ruku. Jezdec má 2 minuty, aby problém vyřešil. V opačném případě pokračuje startovní procedura bez něj.

7.1      Jump start (ulitý start)

Je chápáno jako pohyb skatu vzhledem k asfaltu před zhasnutím červených světel na semaforu. Za ulitý start se považuje jakýkoliv pohyb směrem dopředu, pokud ještě světla nezhasla.

Závodník, který ulije start, dostane na konci závodu penalizaci 75 % kvalifikačního času 5. nejrychlejšího jezdce třídy Stock.

8      Počty kol

8.1      Open

Heaty: 5 kol

Finále: 8 kol

8.2      Stock 100

Heaty: 5 kol

Finále: 8 kol

8.3      Stock 100+

Heaty: 5 kol

Finále: 8 kol

8.4      Women

Heaty: 4 kola

Finále: 7 kol

8.5      Juniors

Heaty: 4 kola

Finále: 6 kol

9      Technické předpisy

9.1      Open

Max. velikost kol:

Vázání: nepovoleno

Typ pohonu: direct drive i belt driven

9.2      Stock 100

Max. průměr kol: 100mm

Vázání: nepovoleno

Opírání nohou na decku: povoleno

Typ pohonu: direct drive i belt driven

9.3      Stock 100+

Max. průměr kol: 160mm

Vázání: nepovoleno

Opírání nohou na decku: povoleno

Typ pohonu: direct drive i belt driven

9.4      Women

Max. velikost kol: 150 mm

Vázání: nepovoleno

Opírání nohou na decku: nepovoleno

Typ pohonu: direct drive

9.5      Junior

Max. velikost kol: 150mm

Vázání: nepovoleno

Opírání nohou na decku: nepovoleno

Typ pohonu: direct drive

10  Povinná výbava

Pro vstup na trať musí mít jezdec ochranné prvky, mezi které patří:

 1. Helma (integrální helma pro mtb, motokros, silniční motocykly) – povinný prvek
 2. Chrániče holení – doporučení prvek
 3. Chrániče kolen – povinný prvek
 4. Chrániče loktů – povinný prvek
 5. Chrániče kyčlí – doporučený prvek
 6. Chránič páteře – doporučený prvek
 7. Chránič krční páteře – doporučený prvek
 8. Uzavřené body – doporučený prvek
 9. Rukavice s chrániči dlaní – doporučený prvek

11  Personál závodu

11.1  Hlavní rozhodčí

Hlavní rozhodčí je nejvyšší orgán závodu, který je zodpovědný za průběh závodu, bodování, vyhodnocování výsledků s pravomocí přerušení, restartování nebo zrušení kterékoliv ze sekcí. Je oprávněn hodnotit závodní incidenty a podle toho vyvozovat následující kroky. Hlavní rozhodčí má právo vyhodnotit dráhu jako nebezpečnou a požádat o její úpravu a nápravu do bezpečného stavu.

Hlavní rozhodčí je osoba zodpovědná za časomíru a vyhodnocení výsledků. Jako kontrola správnosti výsledků je pomocný rozhodčí.

11.2  Pomocný rozhodčí

Pomocný rozhodčí je záloha hlavního rozhodčího v měření časů a vyhodnocení výsledků. Pomocný rozhodčí má právo navrhnout přerušení, restart či zrušení jízdy.

11.3  Vlajkový maršál

Vlajkový maršál je zodpovědný za správnou vlajkovou signalizaci každé závodní sekce. Je v neustálém spojení s hlavním rozhodčím. Vlajkový maršál má právo na základě svého uvážení přerušit sekci a navrhnout její restart.

Vlajkový maršál je rovněž zodpovědný za signalizaci počtu kol zbývajících v dané sekci.

11.4  Start maršál

Start maršál je zodpovědný za průběh startovní procedury. V případě, že vyhodnotí, že některý z jezdců není správně zařazen na startovním roštu, má právo jezdce požádat, aby se srovnal do vymezeného startovního místa. Start maršál má právo přerušit, opakovat nebo zrušit startovní proceduru.

11.5  Zdravotník

Bez přítomnosti zdravotníka nemůže být spuštěna žádná sekce. V případě, že se zdravotník věnuje incidentu s jiným jezdec, žádná další sekce nemůže být započata. V případě, že se jezdec po pádu, který vyžadoval pozornost zdravotníka, rozhodne připojit do závodního programu, nelze tak uskutečnit bez souhlasu zdravotníka.

12  Penalizace

12.1  Tělesný kontakt

Je zakázáno se jakýmkoliv způsobem dotýkat soupeřů končetinami, zejména rukama nebo nohama. Jakékoliv úmyslné kontakty končetinami nebo středem těla budou vyhodnoceny jako nezodpovědná jízda, která znamená diskvalifikaci z dané sekce.

V případě, že je jezdec penalizován opakovaně za stejný prohřešek, je jezdec vyloučen z celého závodního programu.

12.2  Nezodpovědná jízda

V případě, že závodník úmyslně najíždí do skateboardu jiného soupeře, nezodpovědným brzděním se snaží křížit dráhu nebo se snaží vyvolat střet s jiným jezdcem, bude takové chování vyhodnoceno jako nezodpovědná jízda. V takovém případě je jezdec penalizován vyloučením z dané sekce.

V případě, že je jezdec penalizován opakovaně za stejný prohřešek, je jezdec vyloučen z celého závodního programu.

12.3  Zkracování tratě

Zkracování tratě během kterékoliv sekce je důvodem pro vyloučení závodníka z aktuální sekce. V případě, že je jezdec penalizován opakovaně za stejný prohřešek, je jezdec vyloučen z celého závodního programu.

12.4  Neuposlechnutí vlajkové signalizace

Každý jezdec je povinen sledovat vlajkovou signalizaci a řídit se pokyny podle významu každé z vlajek. V případě, že jezdec neuposlechne vlajkové signalizace, v další sekci bude jezdec startovat z posledního místa na startovním roštu. V případě, že se jedná o finále, jezdec dostává časovou penalizaci 30 sekund.